no-img
خاص فایل

استفاده کد تخفیف - خاص فایل

help-header

سئــوالی داریــد ؟09903320803


خاص فایل
پکیج های سال تحصیلی 99-1398
اطلاعیه های سایت

صفحه جدا

استفاده کد تخفیف


7

پس از کلیک کادر زیر باز میشود که درصورتی که کد تخفیف دارید وارد نمایید

8

پس از وارد کردن کد تخفیف  و زدن اعمال میشود مانند تصویر زیر

9